Strona główna Księgi wieczyste Koniec użytkowania wieczystego – bonifikaty od opłaty jednorazowej